BGT's extra talents!

Natalia and Kai
Natalia and Kai enjoy their game Photo: David Meikle, ITV Meridian

Natalia scores a consolation goal. She accused Kai of cheating on his way to a 9-1 drubbing.