Lineup

Japan

12 Shusaku Nishikawa
3 Gotoku Sakai
5 Yuto Nagatomo
6 Masato Morishige
22 Maya Yoshida
7 Yasuhito Endo Toshihiro Aoyama
8 Hiroshi Kiyotake Keisuke Honda
10 Shinji Kagawa Yasuyuki Konno
17 Makoto Hasebe
9 Shinji Okazaki Masato Kudo
20 Yuya Osako Yoichiro Kakitani

Substitutes

1 Eiji Kawashima
23 Shuichi Gonda
2 Atsuto Uchida
15 Yasuyuki Konno
19 Masahiko Inoha
21 Tomoaki Makino
4 Keisuke Honda
13 Hotaru Yamaguchi
14 Toshihiro Aoyama
11 Yoichiro Kakitani
16 Manabu Saito
18 Masato Kudo

Guatemala

12 Juan Paredes
2 Carlos Castrillo
3 Elias Vasquez
5 Carlos Gallardo
8 Jonathan Lopez
18 Rafael Morales
0 Jonathan Marquez
9 Sergio Trujillo
10 Jose Contreras Kevin Arriola
16 Nelson Miranda
17 Minor Lopez

Substitutes

1 Cristian Alvarez
4 Ruben Morales
6 Kevin Arriola
7 Brayan Ordonez
11 Billy Torres
14 Pedro Samayoa
15 Wilber Perez
Load more updates